Friday, May 21, 2004

Our House during Spring

Ganito na ngayon ang paligid ng bahay namin...green na, puno ng buhay...di na puno ng snow...sarap maglakad at mag-bike...

No comments: